Trenger du flere poser?


Slik får du nye matavfallsposer:

Knyt en grønn matavfallspose på matavfallsdunken når den skal tømmes. Renovatøren gir deg nye når avfallet tømmes.
Husk å fjerne posen fra beholder etter utdeling.

 

Slik får du nye plastemballasjeposer:

Knyt en vanlig bærepose på papirdunken når den skal tømmes. Renovatøren gir deg nye når avfallet tømmes.
Husk å fjerne posen fra beholder etter utdeling.

 

Husk at dette er spesialposer og skal derfor bare benyttes til matavfall og plastemballasjeavfall. Dersom posen brukes til annet avfall og leveres på gjenvinningstasjonen koster det 25 kr pr matavfallspose og 50 kr pr plastemballasjesekk.