Endrede rutenummer


Som mange ser på tømmekalenderen for 2021, så har de fleste fått eller vil få nye rutenummer i løpet av året. Det er på grunn av innføring av matdunken. Om du søker på adressen din, så er det riktig rute som kommer opp. De i Åfjord har samme rute hele året, men resten bytter rute når vi starter med tømming av matavfallsdunken.

Nye ruter starter:

Åfjord kommune: 04.01.21
Tidligere Rissa kommune: 01.03.21
Tidligere Bjugn kommune: 01.05.21
Tidligere Ørland kommune: 01.09.21.