Matavfallsortering


I løpet av 2021 vil endelig alle våre husholdningskunder få matavfallsdunk.

Vi starter å tømme dunkene i tidligere Åfjord kommune  01.01.2021, og dunkene vil bli utlevert nå i løpet av november og desember 2020.

01.03.21 i tidligere Rissa kommune, med utlevering av dunker i januar og februar.

01.05.21 i tidligere Bjugn kommune, med utlevering av dunker i mars og april.

01.09.21 i tidligere Ørland kommune, med utlevering av dunker i mai og juni.

Alle vil få utlevert 140 l matavfallsdunk, uansett hvilken størrelse du har på de andre dunkene.
Papirdunken og restavfallsdunken vil samtidig bli godt merket.

Matavfallet blir kjørt til biogassanlegget Ecopro, hvor det omdannes til biogass og gjødsel.

Tømmefrekvens:
Når tømming av matavfall er innført hentes avfallet med en renovasjonsbil med to kammer. Det vil si at den kan ta med to avfallstyper uten at de blandes.

Tømmefrekvensen blir den samme som de har i tidligere Roan kommune og tidligere Leksvik kommune:
Matavfall tømmes hver 2. uke
Restavfall hver 4. uke
Papir og plast hver 4. uke.
Det vil si at matavfallsdunken tømmes hver gang renovasjonsbilen kommer, sammen med papir/ plast den ene gangen og restavfall den andre.

Restavfallsdunken vil ikke bli tømt hvis det er matavfall i den. Da blir den ikke tømt igjen før neste gang vi henter restavfall, såfremt matavfallet er sortert ut.

Matavfallsposer:
Alle får utlevert ca 150 matavfallsposer hvert år. Om du holder på å gå tom, knyter du en tom pose på lokket av matavfallsdunken, så legger renovatøren igjen en ny rull med matavfallsposer.

Hjemmekomposteringsavtale:
Vi viderefører avtalen om rabatt for hjemmekompostering (2020: 555 kr,-). De med hjemmekomposteringsavtale får ikke utdelt matavfallsdunk. Om du hjemmekomposterer, men ikke har avtale: last ned kompostavtalen. Dersom kravene oppfylles, signerer du avtalen  og returner den til oss: [email protected] Om dere har nabosamarbeide på dunkene så må alle signere hver sin avtale for hjemmekompostering.
Om du har kompostavtale, men ønsker å avslutte denne og få utdelt matavfallsdunk, kan du sende oss en e-post: [email protected].

Bytte av restavfallsdunk?:
Innføringen av matavfallsdunk kan endre ditt behov når det gjelder kapasitet på restavfallsdunken. Noen ønsker mindre dunk, og andre kan få behov for større, da restavfallsdunken tømmes hver 4. uke.  I januar og februar 2021 kan du sette fram ekstra sekk ved restavfallsdunken din gratis om det blir for mye restavfall. Slik får du prøvd deg fram med sortering før du bestiller større restavfallsdunk. Det er størrelsen på restavfallsdunken som bestemmer årsgebyret. Om du skal sette fram en ekstra sekk, så benytter du blank sekk som du får kjøpt i bl.a. dagligvarebutikker.

Nytt hus til dunkene?
Mange har tilpassede avfallshus/-skur til de avfallsdunkene vi har hatt fram til nå. Vi håper dere får tilpasset løsningen på en så god måte som mulig og beklager evt. merarbeid dette medfører.
I den forbindelse vil vi opplyse om at det skjer mye i renovasjonsbrasjen, og at det i framtiden kan bli aktuelt med en fjerde dunk. Det kan også bli krav om kortere henteavstand. Vi anbefaler derfor at alle som skal lage eller endre på avfallshus tilpasser for 4 dunker, og vi anbefaler alle å plassere dunker/avfallshus 3 meter fra veikanten/snuplassen til renovasjonsbilen.

Tips!

Har du spørsmål om hva som skal i matavfallsdunken følg linken her: Matavfall
På sortere.no kan du også søke opp en vare og velg kommune, så forteller nettsiden deg hvordan du skal sortere.