Forbudt med svartsekker!


Vi minner om at det ikke godtas sekker som ikke er gjennomsiktige på gjenvinningstasjonene. Bruk gjennomsiktige sekker, du får kjøpt de på butikken.

For å unngå kø, er det viktig at avfallet er sortert og klar til levering når du kommer på stasjonen. Du skal sortere slik som det er beskrevet her. Store gjenstander kan kastes løst, mens mindre gjenstander leveres i gjennomsiktige sekker.