Matsortering


I løpet av 2021 så skal vi endelig komme i gang med matsortering i hele Indre Fosen kommune, Ørland kommune og Åfjord kommune 😊
Dere vil da få en egen dunk der det skal kastes matavfall. Sorteringen ellers blir som før med restavfall, blandet papir og plastemballasje.
Matavfallet blir kjørt til biogassanlegg hvor det vil bli omdannet til biogass og gjødsel.
Vi vil komme med mer informasjon etter hvert.