Utsatt tømming rute 32


Pga tekniske problemer med renovasjonsbilen, blir rute 32 utsatt fra torsdag 16.01 til fredag 17.01. For å tømme både matavfall og restavfall på samme bil, benytter vi en renovasjonsbil med to adskilte kammer. Vi har pr i dag ikke reservebiler av samme type, og må derfor benytte en bil med bare ett kammer. Det vil si at både matavfall og restavfall går til energigjenvinning. Vanligvis går maten til biologisk behandling. For å begrense mengden mat som går til energigjenvinning, tømmer vi bare dunker som er mer enn halvfull. Dunker med mindre mengder matavfall tømmer vi ikke, men tar disse med på neste tømmerute. Vi beklager dette og håper å få ordnet bilen så raskt som mulig.