Informasjon om Verran


Fra 01.01.2020 skal Fosen Renovasjon IKS overta renovasjonstjenesten for innbyggerne i Verran som fra 01.01.2020 blir en del av Indre Fosen kommune. Fram til nå er renovasjonstjenesten utført av Steinkjer kommune.

Renovasjonstjenesten blir stort sett som før:

 • Du beholder dunkene du har og kildesorteringen opprettholdes (mat, papir, plast og restavfall), med samme tømmefrekvens
 • Glass- og metallemballasje, og tekstiler leveres på returpunkt og gjenvinningsstasjoner

Poser for plastemballasje og matavfall kan hentes i butikkene Coop Prix Leksvik og Coop Prix Vanvik

 

Gjenvinningsstasjoner:

På gjenvinningsstasjonene kan sortert avfall fra husholdning- og hytteabonnenter leveres kostnadsfritt.

De nærmeste gjenvinningsstasjonene har følgende åpningstider:

 • Leksvik: Mandag og onsdag kl 12.00-19.00
 • Vanvikan: Onsdag kl 12.00-19.00
 • Rissa: Tirsdag og torsdag kl 14.00-19.00, og første lørdag hver mnd. kl 10.00-1400

 

Varsling:

 • Med sms-varsling kan du få melding kvelden før tømming.
 • For påmelding send sms til 2105 med: Fosen “rutenummer” (ditt rutenummer finner du på tømmekalender som blir tilsendt i posten eller på www.fosenrenovasjon.no
  • Fosen 26P (P = papir og mat)
  • Fosen 26R (R = rest og mat)
 • Det vil bli lansert en kundeapp med varslingstjeneste med mere i løpet av 2020

 

Det kan velges mellom følgende dunkstørrelser/abonnement:

 • Liten rest (140 liter)
 • Medium rest (240 liter)
 • Stor rest (360 liter)

 

 • Blå dunk (papp og papir): 240 eller 360 liter
 • Brun dunk (matavfall): 140 liter

 

Tilleggstjenester:

Rabatt for kompostering

Rabatt for nabodeling

Tillegg for skifte av dunk

Tillegg for henteavstand (over 10 meter)

Tillegg for ekstra restavfallssekk

 

Kontaktinfo:

Ved spørsmål kan dere ta kontakt på: