Informasjon om Roan


Fra 01.01.2020 skal Fosen Renovasjon IKS overta renovasjonstjenesten i Roan kommune som tidligere ble utført av Midtre Namdal Avfallsselskap IKS.

Renovasjonstjenesten blir stort sett som før:

 • Du beholder dunkene du har og kildesorteringen opprettholdes (mat, papir, plast og restavfall), med samme tømmefrekvens
 • Glass- og metallemballasje, og tekstiler leveres på returpunkt og gjenvinningsstasjoner
 • Poser for plastemballasje og matavfall kan fortsatt hentes i butikkene
 • Gjenvinningsstasjonene i Osen og Rulle driftes på samme måte, med samme åpningstider og med fri levering for sortert avfall fra husholdning- og hytteabonnenter. I tillegg er det mulig å benytte Åfjord gjenvinningsstasjon.

Om noen ikke får plass i papirdunken eller restavfallsdunken på de første tømmingene etter jul, kan det settes fram en ekstra pappeske/sekk med papir eller en ekstra avfallssekk med restavfall.

 

Åpningstider gjenvinningsstasjoner:

 • Rulle (Repkleiva og Roan) Juli: Hver mandag

Resten av året: Hver andre mandag, partallsuker.

Detaljert oversikt finner du her

 • Osen                         Torsdag kl 14.00-18.00
 • Åfjord                       Tirsdag og torsdag kl 14.00-19.00. Og første lørdag hver mnd. kl 10.00-1400

 

Varsling:

 • Med sms-varsling kan du få melding kvelden før tømming.
 • For påmelding send sms til 2105 med: Fosen “rutenummer” (ditt rutenummer finner du på tømmekalender som blir tilsendt i posten eller på www.fosenrenovasjon.no
  • Fosen 26P (P = papir og mat)
  • Fosen 26R (R = rest og mat)
 • Det vil bli lansert en kundeapp med varslingstjeneste med mere i løpet av 2020

 

Det kan velges mellom følgende dunkstørrelser/abonnement:

 • Liten rest (140 liter)
 • Medium rest (240 liter)
 • Stor rest (360 liter)

 

 • Blå dunk (papp og papir): 140, 240 eller 360 liter
 • Brun dunk (matavfall): 140 liter

 

Tilleggstjenester:

Rabatt for kompostering

Rabatt for nabodeling

Tillegg for skifte av dunk

Tillegg for henteavstand (over 10 meter)

Tillegg for ekstra restavfallssekk

 

Kontaktinfo:

Ved spørsmål kan dere ta kontakt på: