Utdeling av plastemballasje sekker


Vi starter utdeling av plastemballasjesekker i september. Dersom du har vært flink til å kildesortere og har brukt opp sekkene kan du sende en e-post til [email protected], så tar vi med noen sekker på renovasjonsbilen og legger igjen på dunken på neste tømmedag. Nytt av året er at sekkene har en blåfarge slik at vi kan skille dem fra andre blanke sekker som skal benyttes for levering på gjenvinningsstasjonene. Likevel vil noen få utdelt blanke sekker for plastemballasje slik at vi får brukt opp lageret fra i fjor.

Husk:

  • isopor kan ikke lenger gå til gjenvinning sammen med plastemballasjen, men leveres på gjenvinningsstasjonen
  • det er bare plastemballasje som skal leveres i sekken. Vadsekker, stroppebånd, hagemøbler, presenninger, plastleker etc. skal leveres på gjenvinningsstasjonen.