Feil på avløpsanlegg er utbedret


Feilen på avløpsanlegget i Råkvågen er nå utbedret.

Det er tatt vannprøver på stranda, og det er vurdert at evt. bading kan gjenopptas. Det er noe bakterier i vannet og det anbefales å unngå svelging av vann og det anbefales å dusje etter bading.