Ren og tom plast


Sørg for at all plastemballasje er tom og ren når den leveres. Det er svært viktig for å få best mulig kvalitet på plasten; det er emballasjen som blir til ny plast, ikke matavfallet.  Svært skitten plast kan kastes i restavfallet.

Viktig!

Vedsekker, barneleker i plast, isopor, hagemøbler i plast, stroppebånd m.m. skal ikke leveres sammen med plastemballasje og annen husholdningsplast.