Isolasjon/mineralull skal sorteres i egen presscontainer


Isolasjon, som steinull og glassull skal fra nå av kastes i egne presscontainere på våre gjenbruksstasjoner.

Vi har satt ut nye presscontainere på våre gjenvinningsstasjoner, Isolasjonen kan leveres i sekker eller løst. Isolasjon kan ikke leveres med brennbart avfall, da det kan gi driftsproblemer i forbrenningsovnen.

Isolasjonen sendes videre til godkjent deponi etter den har blitt komprimert.