Endring i kjøredag!


I tømmekalenderen til rute 8 i Bjugn kommune, rute 1 og 2 i  Ørland kommune, og rute 16.2 i Indre Fosen Kommune, står det at vi skal komme og tømme restavfall på julaften.

Renovatørene våre kjører disse rutene lørdag 22.desember, slik lar vi julefreden senke seg litt tidligere.

Endringen vil også blir varslet pr. sms.