Fritidsbåter


Har du en kassert fritidsbåt du vil kvitte deg med? 

Fosen Renovasjon IKS tar imot båter inntil 15 fot på gjenvinningsstasjonene i Rissa, Åfjord, Bjugn og Ørland.

På gjenvinningsstasjonene våre opplever vi nå at mange leverer inn de gamle båtene sine, i stedet for at de blir liggende ute i naturen.  Vi har fått inn 19 båter allerede i høst, og tar gjerne imot flere.

Regjeringen har bestemt at det innføres 1000,- kroner i «vrakpant» på fritidsbåter når de leveres til godkjente mottak. Det er Miljødirektoratet som står for utbetaling av panten. Vi i Fosen Renovasjon er klare til å håndtere båtene, og vil samtidig hjelpe deg med å få papirene i orden, som du må ha for å få utbetalingen fra Miljødirektoratet.

Før du kommer med båten til oss, må motor og elektronikk være fjernet.

Det må søkes om refusjon i perioden, 1. januar til 1. desember, samme år som båten er kassert. 

Kravene til fritidsbåtene er at de er under 15 fot (4,57 meter) og at det ikke er innenbords motor. Kajakker, kanoer og lignende farkoster kan også leveres hos oss.

Skjema for bekreftelse av levering på godkjent mottak.

Mer info fra miljødirektoratet.