Takk til våre kunder!


Takk til våre kunder for gode tilbakemeldinger på kundeundersøkelsen!

Fosen Renovasjon scorer høyt på kundetilfredshetsundersøkelsen gjennomført i april 2018. Undersøkelsen dekker nesten halvparten av Norges kommuner, og Fosen Renovasjon har høyest kundetilfredshet på 6 av 11 spørsmål, og ligger vesentlig over landsgjennomsnittet på alle spørsmål.

Vi tror at kundene selv er årsak til de gode resultatene. Engasjerte kunder er en viktig faktor for å lykkes med renovasjon. Vi er avhengig av å ha engasjert kunder får å oppnå gode resultater i form av sortering, logistikk, ryddighet etc. I tillegg gjør våre renovatører, de som jobber på gjenvinningsstasjonene og våre kundebehandlere en veldig god jobb.