Vi søker sjåfør på servicebil


Fosen Renovasjon IKS er et interkommunalt renovasjonsselskap som dekker Indre Fosen (Rissa), Ørland, Bjugn og Åfjord. Selskapet har ansvaret for all innsamling, omlasting og transport av husholdningsavfall i disse områdene som til sammen har ca. 20 000 innbyggere.

 

Sentrale arbeidsoppgaver i stillingen vil være:

  • Transport av utstyr og varer
  • Rydding og vedlikehold av returpunkter
  • Bytting og reparasjoner av avfallsdunker og containere
  • Vedlikehold og reparasjoner av utstyr på gjenvinningsstasjoner

 

Ønskede kvalifikasjoner i stillingen:

  • Sertifikat klasse C (Dersom du har tatt kl. C etter 10. sept. 2009, må det framvises gyldig bevis for yrkeskompetanse for godstransport. Øvrige må ha gjennomført 35 timers etterutdanningskurs for yrkessjåfører)
  • Erfaring med praktisk arbeid
  • Løsningsorientert
  • Selvstendig
  • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Lønn etter nærmere avtale. Noe forskjøvet arbeidstid må påberegnes.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til daglig leder Ola Sørås på tlf. 73 85 85 93.

Oppmøtested vil i utgangspunktet være Ørland gjenvinningsstasjon.

Oppstart mellom 01.08. 2018 til 01.09.2018.

Søknad sendes [email protected] innen 22.05.2018.