Hver enkel kartong er et lodd!


Nå er det nye regler for Returkartonglotteriet!

Du har to valg, enten levere hver enkelt kartong som et lodd eller brette og stappe minst seks drikkekartonger i en syvende til en kubbe.

Husk og skriv navn og telefonnummer på enkeltkartongen om du leverer en, og på kubben om du leverer flere i en kubbe.

Hovedpremien for kubbevinner er 100 000,- for enkeltkartongvinner er premien 10 000,-

For skolemelk-kartonger, gjelder fire kartonger oppi den femte.

Lykke til!

 

 

Hva skjer med kartongene du sender til gjenvinning?

Selv om alle som kildesorterer drikkekartong ikke kan vinne Returkartonglotteriet, så er hvertfall miljøet en vinner. For kartongene gjenvinnes og blir til nytt papir.

Gjenvinning av drikkekartonger skjer på denne måten:

  1. Utsortert drikkekartong presses til baller og selges til  papirfabrikker
  2. Kartongene kvernes opp og tilsettes vann. Papirfibrene  renses, tromles og presses og blir til nye papp- og  papirprodukter med minimalt bruk av kjemikalier
  3. Papiret brukes i produksjon av nye kartonger som pizzaesker, corn-flakes, skoesker med mer. I Fosen Renovasjon sitt tilfelle kjøres papiret til Norske Skogs papirfabrikk på Skogn, hvor papiret blir gjenvunnet til nytt avispapir.