Returkartonglotteriet


Du har vel ikke glemt Returkartonglotteriet?

For å delta, må du skylle, brette og stappe minst seks drikkekartonger i en syvende til en kubbe. Korker og lokk kan henge utenfor. Deltager skriver på tydelig navn og telefonnummer på den de ønsker skal vinne.Skolemelkekartonger og små juicekartonger er også en del av Returkartonglotteriet og det er mange skoler som vinner. For skolemelkkartoner/små juicekartonger gjelder fire kartonger oppi den femte. Korker og lokk kan godt henge utenfor.

Kubbene trekkes på 86 forskjellige trekkesteder, spredd over hele landet. Her trekkes mellom en og syv kubber avhengig av innbyggerantall, til samen inntil 188 hvert kvartal. Disse går videre til nasjonal trekning, hvor det er hvert kvartal trekkes 30 premier à kr. 10.000,- og 1 premie à kr. 1000.000,-