Midler til nytt leskur!


På Harbakk i Åfjord har de bygget nytt leskur for postkassene og renovasjonsdunkene. Før de begynte byggingen søkte de Fosen Renovasjon om midler til byggingen. Dette bidrar til mindre forsøpling rundt dunkene og en lettere jobb for våre renovatører. Så slike tiltak ser vi meget positivt på, se så fint det ble!

Ta gjerne kontakt med oss dersom dere planlegger noe tilsvarende. Evt. tilskudd gjelder for samlebeholdere for fritidsabonnenter.

 

Leskur Harbak 2015