Bedre sortering!


Vi ønsker at så mange som mulig sorterer avfallet sitt. Som forbruker gir det deg fordeler ved å sortere avfallet best mulig.

  • Høy andel sortert avfall, er med på å holde avgiftene så lav som mulig.
  • Sortert avfall fører til mindre forurensende metoder, slik som forbrenning og deponi.
  • Gjenvinning reduserer behovet for nytt råstoff og reduserer i mange tilfeller energiforbruket i produksjonen.

Renovatørene legger igjen en liten lapp med påminnelse om å huske og sortere riktig, om det er annet enn papp og papir i dunken med blått merke.

Vi kan dessverre ikke tømme dunken om den inneholder restavfall istedenfor papp eller papir.

Lykke til med sorteringen!