Strandryddedag 2015


Lørdag 9. mai arrangeres Strandryddedagen over hele landet inkludert Fosen. Målet er å rydde vår vakre kyst for avfall som ligger i fjæra. Vi oppfordrer i tillegg å rydde langs bekkefar, elveleier, vatn og andre turområder forurenset av plast og annet avfall. Skoler og barnehager rydder i uke 19.

Kontakt servicetorget i din kommune, så får du utdelt sekker, samt informasjon om hvor disse kan plasseres for henting. Renovasjonsbilen henter sekkene i uke 20 og 21. Sekkene må være plassert ved kjøreruta til renovasjonsbilen.

Kommunen sørger for å hente for eksempel kreosotstolper, større plastgjenstander, metall, hvitevarer, elektronisk avfall, bilbatterier og annet farlig avfall fra samlepunkt. Vi gjør oppmerksom på at tang og treverk ikke blir hentet. Det er ønskelig at så mange som mulig registrerer det dere finner ved å gå inn på http:/holdnorgerent.no/registrer_funn/ Her kan du også laste ned skjema for å notere på under ryddingen.

Strandryddedagen 2014