Ikke tett!


Vi ønsker å minne om viktigheten med å ikke kaste annet enn dopapir i tanken.

Entreprenøren vår opplever ofte at rørsystemet på bilene tettes på grunn av at det blir kastet kluter, bind, bleier og lignende i toalettet. Dette skal kastes i restavfallsdunken, og ikke i toalettet.