RenoNorden


Ny entreprenør fra 1.april 2015

I våre eierkommuner, Rissa, Ørland, Bjugn og Åfjord vil det fra 1.april være RenoNorden som drifter innhent av avfall. Vi takker vår tidligere entreprenør Retura Sør Trøndelag for godt samarbeid, og ønsker lykke til videre.

RenoNorden ble stiftet i 2000, og har hatt ordinær drift siden høsten 2001 da Kongsberg Kommune ble deres første operative kunde. I de neste tolv årene har de deltatt i mange anbudskonkurranser og etter hvert blitt Norges klart største leverandør av disse tjenestene til norske kommuner. I 2013 utførte RenoNorden oppdrag for 117 kommuner i Norge.

RenoNorden sier selv de skal sørge for at samtlige ansatte og konsernets ledelse og styre skal stå for en høy etisk standard i utførelsen av sitt arbeid. Selskapet sysselsetter i dag over 1200 mennesker på over 40 anlegg i 3 forskjellige land, og vil ha ansatte fra mer enn 10 forskjellige nasjonaliteter og kulturer.

Du som kunde, kommer ikke til å merke noen forskjell annet en at det er en annen renovasjonsbil som kommer til deg og tømmer dunken. Ta gjerne kontakt med oss om dere har noen spørsmål.