Utdeling av plastsekker


Plastsekkene deles ut i uke 41-46
I løpet av uke 41-46 vil alle kunder få en ny rull med plastretursekker. Hver rull har 13 sekker som skal være nok til å levere en sekk hver gang det hentes papir/plast i et år. Dersom du ikke får utdelt sekker eller at du går tom for sekker, kan du hente flere på gjenbruksstasjonene eller på kontoret til Fosen Renovasjon.

Plastemballasje legges i de gjennomsiktige plastsekkene som du har fått utlevert. Plastsekken knyttes igjen før den settes fram på tømmedagen for papir og kartong. Ikke knytt sekken fast til dunken!

Sekkene med plastemballasje er perforert slik at de ikke sprekker når de kastes sammen med papir. Blandingen med papir og plastsekker levers til sorteringsanlegg i Trondheim hvor plastsekkene blir tatt ut. Plast sendes deretter til Tyskland for gjenvinning