Høyt Hår dagen


Mange gjorde store øyne da jentene inntok Rissa, Bjugn, Ørland og Åfjord sentrum lørdag formiddag. Med fjonge frisyrer og oransje t-skjorter ville ungdommene skape oppmerksomhet rundt riktig sortering av hårspray.

 

Målet vårt er at folk skal blir mer bevisste på at spraybokser skal sorteres som farlig avfall. Vi ønsker ikke å legge noen demper på at folk lager seg fine frisyrer, men vil oppfordre til å sortere sprayboksene riktig når de er tomme. Da kan vi gjenvinne rester av innholdet og boksen på best mulig måte for miljøet.

Hvert år leverer vi 515 tonn spraybokser til godkjent behandlig i Norge. Likevel havner store mengder spraybokser i restavfallet. I en undersøkelse foretatt av OMD Research/YouGov for Avfall Norge, svarer 1 av 5 at de kaster sprayboksen rett i restavfallet. Dette ønsker altså avfallsbransjen å gjøre noe med.

Alle typer spraybokser skal sorteres som farlig avfall. På den måten er vi sikre på at de farlige stoffene ikke havner på avveie, og at spraybokser med miljøgifter blir behandlet på en forsvarlig måte på gjenbruksstasjonene.