Farlig Avfall


Hjelp oss å gjøre landet vårt mindre giftig!

Hva er miljøfarlig avfall?

Miljøfarlig avfall er avfall som inneholder miljøgifter. Dette må sorteres for å unngå at miljøgiftene slippes ut i naturen og påvirker mennesker, dyr og natur. Både farlig avfall og elektriske- og elektroniske produkter (EE-avfall) inneholder miljøgifter og må leveres inn til godkjente mottak. Eksempler på miljøfarlig avfall:

 • Alt som har gått på strøm eller batterier. Alt som har gitt lyd eller lys.
 • Rengjøringsmidler som klorin, salmiakk, møbelpolish, sølvpuss, bilvask og avfettingsmidler.
 • Maling, lakk, beis, lim, sparkel, fugemasse, silikon, acryl og ulike typer ekspansjonsskum.
 • Alle typer batterier, også knappcellebatterier, bilbatterier og batterier til mobiltelefon, barbermaskin, fotoapparat, og klokker.
 • Alle typer lyspærer, sparepærer og lysstoffrør.
 • Bilprodukter som kjølevæske, frostvæske, spylevæske, bilpolish, bilvask og avfettingsmidler.
 • Olje, oljefilter, bensinfilter, batterisyre og bensin.
 • Spraybokser med drivgass; hårspray, deodorant, myggspray, glitterspray.
 • Propan, lightergass og andre gassbeholdere.
 • Insekt- og ugressmidler som maurkverk, basudin, weeder, roundup, tenus, rottegift, musegift, antiparasitt og soppdrepere.
 • Løsemidler som White Spirit, tynner, rødsprit, teknisk sprit, lynol, terpentin, neglelakkfjerner, malingsfjerner, rester av tennvæske og tilsvarende.
 • Elektriske leker og blinkesko
 • Små elektriske produkter som hårfønere, barbermaskiner, brødristere, spillkonsoller.
 • Kvikksølvtermometre og røykvarslere
 • Kabler og ledninger

Hvor skal du levere miljøfarlig avfall?

 • Miljøfarlig avfall må leveres til et godkjent mottak.
 • Elektriske- og elektroniske produkter, lyspærer og batterier kan leveres på gjenvinningsstasjonen eller annet kommunalt mottak for dette. Det kan også leveres til en hvilken som helst butikk som selger tilsvarende type produkt. De trenger ikke selge samme merke, og du trenger ikke kjøpe nytt.
 • Farlig avfall leveres på gjenvinningsstasjon, miljøstasjon eller annet kommunalt mottak for farlig avfall.
 • Nettsiden sortere.no gir oppdatert informasjon om hvor du kan levere hva, der du bor. Plastemballasje merket med helsefare, etsende eller miljøfare kan gå i plastinnsamlingen dersom den er helt tom og tørr.
 • Er du usikker på om det du skal kaste inneholder miljøfarlige stoffer eller ikke? Da bør du levere det som farlig avfall eller EE-avfall – for sikkerhets skyld!

  Hva blir miljøfarlig avfall til? Innsamlet miljøfarlig avfall blir behandlet slik at farlige gasser, oljer, og eventuelt andre miljøskadelige stoffer blir fjernet og riktig behandlet. Materialene som kan brukes på nytt, blir gjenvunnet.   Hvorfor er det viktig å sortere miljøfarlig avfall?

 • Det er viktig å sortere ut avfall med miljøfarlige stoffer fordi innholdet kan skade natur, mennesker og dyr. Miljøfarlig avfall på avveie kan føre til at miljøgifter spres og hoper seg opp i naturen. Spredningen av slike miljøgifter kan skje via restavfallet gjennom forurenset sigevann fra deponier eller gjennom utslipp av forurenset røykgass, slagg eller aske fra forbrenningsanlegg. Om miljøfarlige stoffer kommer i avløpet, kan det medføre direkte spredning av miljøgifter i naturen.
 • Ved å sortere miljøfarlig avfall riktig hindrer du at farlige stoffer kommer ut i naturen.
 • Vi får stadig mer kunnskap om hvilke stoffer som er farlige, og om hvilke produkter som inneholder disse. Derfor er mengden miljøfarlig avfall stadig økende.
 • Myndighetene har flere ganger poengtert betydningen av å samle inn farlig avfall, sist i deres stortingsmelding om avfall: Fra avfall til ressurs.