Vårpuss på Ørlandet


Nå er det vår igjen og Ørland Kommune inviterer til ryddeaksjon. Ryddeaksjonen skjer i uke 18-19 fra mandag 28.april til lørdag 10.mai.

Ørland Kommune vil gå i spissen for å få ryddet på sine eiendommer og håper alle vil bidra ved å rydde rundt eget hus , og samtidig ta et tak og rydde skogkanter, kantsoner, veikanter og ikke minst fellesarealene.

Bruk egne søppelsekker eller hent sekker ved informasjonsskranken i Ørland kultursenter.

Sekkene plasseres på felles oppsamlingsplasser etter avtale med Ørland Kommune, eller ved siden av egen søppeldunk for avhenting.

Sekkene med restavfall hentes gratis i uke 19 og 20.

Avfall som ikke skal ned i sekken, sånt som metall, farlig avfall og gjenstander som ikke går ned i sekkene blir ikke hentet av renovasjonsbilen. Dette kan leveres på Ørland Gjenbruksstasjon.