Fremmede, skadelige plantearter


Hvordan hindre spredning av fremmede arter?

Det er svært viktig at hageavfall som inneholder fremmede, skadelige arter, leveres i lukket sekk til våre gjenbruksstasjoner og behandles på riktig måte der. Det er gratis på våre gjenbruksstasjoner å levere hageavfallet på forsvarlig og lovlig vis. Les mer om dette her.