Faresymboler og farebetegnelser


Nye faresymboler gjør kildesortering enklere.
Dagens oransje faresymboler vil gradvis erstattes med nye røde og hvite symboler. Se nye symboler her. En reduksjon av antall faresymboler på emballasje skal gjøre det enklere å kildesortere emballasje som har inneholdt farlige stoffer.

Mange vet ikke at emballasje med faremerkene helsefare, miljøfare og etsende kan gå i plastinnsamlingen. – Så lenge emballasjen er tom og tørr, kan den gjenvinnes, forteller kommunikasjonsrådgiver Arve S. Martinsen i Grønt Punkt Norge, i en pressemelding. Han påpeker at langt fra alle produkter med faresymboler kan kastes i gjenvinningen. Emballasje merket akutt giftig, oksiderende, gass under trykk, eksplosjonsfarlig, brannfarlig, eller kroniske helsefare inngår ikke i returordningene for emballasje. Denne typen avfall skal leveres til kommunale mottaksordninger. Les mer her