Flytting av returpunkt Brekstad


Flytting av returpunkt
På grunn av anleggsarbeid er returpunket på Brekstad flyttet til sjøsiden av meieriet.