Kvister og greiner


Kvister og greiner
Sørg for god sikt og fremkommelighet når renovasjonsbilen kommer. Kvister og greiner skaper lett problemer, og vi setter stor pris på «fri bane» i 3 meters bredde og 4 meters høyde. Hilsen renovatørene!