Reduserte gebyr i 2013


Reduksjon av gebyr i 2013

I 2013 vil slamgebyret reduseres med 6,4 % og renovasjonsgebyret reduseres med 5,6 %. Renovasjonsgebyret kan reduseres som følge av at folk har vært flinke til å sortere avfallet før de kommer på gjenbruksstasjonene.

Representantskapet i Fosen Renovasjon vedtok 19.11 reduksjon i gebyrene både på renovasjon og slam. Renovasjonsavgiften reduseres med 5,6 % og slamgebyret reduseres med 6,4 %.

En av årsakene til reduksjonen i renovasjonsgebyret, er at folk har vært flinke til å sortere avfallet før de kommer på gjenbruksstasjonene og at de ansatte på gjenbruksstasjonene har utført godt sorteringsarbeid. Ved å sortere avfallet vil mengden rene fraksjoner som Fosen Renovasjon får betaling for øke. I tillegg reduseres mengden restavfall som Fosen Renovasjon må betale relativt mye for å levere.