Stillingsannonse


Vikariat kontormedarbeider
En av våre kontormedarbeidere skal ha ett års permisjon og vi søker derfor etter en erstatter.

Sentrale arbeidsoppgaver i stillingen vil være:

 • Hovedoppgaven blir å motta telefoner og betjene kunder
 • Lage ordrer og bestille oppdrag fra underleverandører
 • Informasjonsvirksomhet til kunder og eierkommunene
 • Oppdatering av hjemmeside
 • Delta med registreringer/oppdateringer av våre kunderegistre

Fosen Renovasjon kan tillegge denne stillingen andre oppgaver innenfor selskapets arbeidsområde. Det kan skje endringer i organiseringen i Fosen Renovasjon IKS, samt endring i arbeidsoppgavene som selskapet skal utføre, som kan medføre mulighet for forlengelse/endring av stillingen.

Ønskede kvalifikasjoner i stillingen:

 • Serviceinnstilling
 • Erfaring fra kontorarbeid
 • Gode datakunnskaper
 • Relevant utdanning
 • Gjerne erfaring innen renovasjon
 • Evne til å arbeide selvstendig og samtidig ha gode samarbeidsegenskaper

Lønn etter nærmere avtale. Oppstart august 2012 etter nærmere avtale.

Stillingen er direkte underlagt daglig leder. Arbeidsstedet vil bli ved kontoret til Fosen Renovasjon IKS i Rissa.

Nærmere opplysninger fåes ved henvendelse til daglig leder Ola Sørås på tlf. 73858590.

Søknad sendes Fosen Renovasjon, Postboks 55, 7101 Rissa innen 12.06.2012