Resultat strandryddedag 2012


Resultat årets strandryddeaksjon
Fosen Renovasjon ønsker å takke alle som deltok i årets strandryddeaksjon 4. og 5. mai. Totalt ble det samlet inn 1150 sekker med avfall og en god del større gjenstander.

Vi har fått gode tilbakemeldinger fra deltakere og andre om at det er blitt mindre søppel langs strendene som er ryddet. Alle som deltok i ryddeaksjonen ble bedt om å levere inn et skjema hvor de ble bedt om å notere hva de fant av avfall. Dette med tanke på å finne ut hvor rot og rask kommer fra. Dette kan du lese mer om på http://ryddenstrand.no/.

Av de som leverte inn skjema ble det trukket ut to vinnere på henholdsvis 2500 kroner og 1000 kroner. De heldige vinnerne var Line Leira med venner og sjetteklasse ved Åset skole.