Reduserte gebyr i 2012


Reduksjon som følge av god kildesortering 
I 2012 vil slamgebyret reduseres med 12,5% og renovasjonsgebyret reduseres med 5%. Renovasjonsgebyret
kan reduseres som følge av at folk har vært flinke til å sortere avfallet før de kommer på gjenbruksstasjonene.

Representantskapet i Fosen Renovasjon vedtok 18.11 reduksjon i gebyrene både på renovasjon og slam. renovasjonsavgiften reduseres med 5%, noe som tilsvarer en reduskejon på 150kr per år for et normalabonnement. Slamgebyret reduseres med 12,5%, noe som tilsvarer en reduksjon på 160kr for et normalabonnement.

 

En av årsakene til reduksjonen i renovasjonsgebyret, er at folk har vært flinke til å sortere avfallet før de kommer på gjenbruksstasjonene. Ved å sortere avfallet vil mengden rene fraksjoner som Fosen Renovasjon får betaling for øke. I tillegg reduseres mengden restavfall som Fosen Renvoasjon må betale relativt mye for å levere.

 

Vi takker kundene og de ansatte på gjenbruksstasjonene for godt sorteringsarbeid.